The Resident หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น
 • ปีฉาย 2018
 • IMDB 5.3
 • หมวดหมู่ ซีรีส์ฝรั่ง
 • ระบบเสียง เสียงไทย
 • อัพเดต 1 เดือนที่แล้ว
 • ผู้ชม 81
 • สถานะ ยังไม่จบ

The Resident หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น

เรื่องราวของคุณหมอหนุ่มที่เริ่มงานวันแรกภายใต้การดูแลของหมอรุ่นพี่ผู้เก่งกาจแต่โหดสุดขั้ว ท่ามกลางความดีและความเลวในวงการแพทย์ยุคปัจจุบัน ชีวิตอาจเป็นหรือตายได้ แต่ความหวังนั้นได้แตกสลายเป็นเสี่ยงๆ ลงแล้ว


 • 1 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 1 ตอนที่ 01

  ผู้ชม 1
 • 2 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 1 ตอนที่ 02

  ผู้ชม 0
 • 3 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 1 ตอนที่ 03

  ผู้ชม 0
 • 4 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 1 ตอนที่ 04

  ผู้ชม 0
 • 5 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 1 ตอนที่ 05

  ผู้ชม 0
 • 6 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 1 ตอนที่ 06

  ผู้ชม 0
 • 7 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 1 ตอนที่ 07

  ผู้ชม 0
 • 8 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 1 ตอนที่ 08

  ผู้ชม 0
 • 9 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 1 ตอนที่ 09

  ผู้ชม 0
 • 10 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 1 ตอนที่ 10

  ผู้ชม 0
 • 11 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 1 ตอนที่ 11

  ผู้ชม 0
 • 12 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 1 ตอนที่ 12

  ผู้ชม 0
 • 13 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 1 ตอนที่ 14 (จบ)

  ผู้ชม 0
 • 1 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 01

  ผู้ชม 0
 • 2 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 02

  ผู้ชม 0
 • 3 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 03

  ผู้ชม 0
 • 4 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 04

  ผู้ชม 0
 • 5 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 05

  ผู้ชม 0
 • 6 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 06

  ผู้ชม 0
 • 7 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 07

  ผู้ชม 0
 • 8 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 08

  ผู้ชม 0
 • 9 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 09

  ผู้ชม 0
 • 10 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 10

  ผู้ชม 0
 • 11 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 11

  ผู้ชม 0
 • 12 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 12

  ผู้ชม 0
 • 13 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 13

  ผู้ชม 0
 • 14 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 14

  ผู้ชม 0
 • 15 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 15

  ผู้ชม 0
 • 16 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 16

  ผู้ชม 0
 • 17 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 17

  ผู้ชม 0
 • 18 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 18

  ผู้ชม 0
 • 19 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 19

  ผู้ชม 0
 • 20 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 20

  ผู้ชม 0
 • 21 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 21

  ผู้ชม 0
 • 22 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 22

  ผู้ชม 0
 • 23 - ❝ หมอใหม่ไฟแรงแซงข้ามรุ่น ปี 2 ตอนที่ 23

  ผู้ชม 0