Enemy At The Gates กระสุนสังหารพลิกโลก [2001]

เรื่องในภาพยนตร์โดยย่อคือ วาซิลี หนุ่มชาวรัสเซียในเทือกเขาอูราล ถูกเกณฑ์มารบเพื่อป้องกันเมืองสตาลินกราดจากการรุกรานของกองทัพนาซี เขาได้มีโอกาสแสดงฝีมือในการยิงปืนช่วยเหลือให้นายทหารการเมืองคนหนึ่ง(ร้อยโทดานิลอฟ)รอดจากทหารนาซีมาได้  ต่อมาเมื่อสหายครุสเชฟ ผู้แทนของสตาลินเดินทางมาบัญชาการรบที่สตาลินกราด ดานิลอฟได้มีโอกาสเสนอความคิดของเขาในการที่จะส่งวาซิลีไปเป็นพลแม่นปืนแล้วปั้นให้เป็นวีรบุรุษเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อให้บรรดาทหารรัสเซียมีกำลังใจในการต่อต้านกองทัพนาซี แต่คนซื่อๆ อย่างวาซิลีไม่ได้รู้สึกสนุกกับการถูกยกยอปอปั้นของสหายดานิลอฟเท่าไหร่นัก และปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสหายทั้งสองค่อยๆ บานปลายมากขึ้นเมื่อทั้งสองคนหลงรักผู้หญิงคนเดียวกันคือ ทันย่า และเมื่อทางฝ่ายเยอรมันส่งพันตรีโคนิกมาเพื่อจัดการกับวาซิลี การขับเคี่ยวกันระหว่างพลทหารแม่นปืนชาวรัสเซียและนายพันผอ.โรงเรียนแม่นปืนนี้ น่าจะมีเค้าความจริงในประวัติศาสตร์ค่อนข้างมากดังที่ผมเกริ่นไว้แล้ว แต่ในส่วนรักสามเส้าระหว่างวาซิลี-ทันย่า-ดานิลอฟนี้น่าจะเป็นส่วนที่จินตนาการเสริมขึ้นมาเพื่อสร้างสีสันให้ภาพยนตร์

Loading...

TAG: Enemy At The Gates กระสุนสังหารพลิกโลก [2001]